Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

In deze privacyverklaring legt Veenstra & Stroeve B.V. uit welke persoonsgegevens Veenstra & Stroeve BV verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw privacy.

Veenstra & Stroeve BV is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan Korenmaat 9 9405 TL ASSEN. Wil je ons opzoeken in de Kamer van Koophandel om meer te weten? Dat kan ook. Je vindt ons onder nummer 04082463.

Download hier onze privacyverklaring.